Tidningsurklipp från gamla Västerbottens Kuriren tidningar
Tidningsurklippen har utförts av deltagare i fem olika studiecirklar. Varje deltagare har utgått
ifrån en arbetsinstruktion med detaljerad lista om vad som skulle klippas ut från Nordmalings
socken. Även om dem allra flestas ambition har varit att ta med alla artiklar, familjeannonser,
övriga annonser och bilder från socknen, så kan det ha missats en och annan artikel. Vi ser
också att vi kan ha missat någon text i slutet av en artikel där texten har fortsatt på en annan
sida i papperstidningen. Vi hoppas att ni har överseende för detta.

När vi började med tidningsurklippen fanns ingen tanke på att scanna och digitalisera dessa.
Idén om detta var något som vi kom på när vi nått fram till sista tidningsåret. Hösten 2015
blev startskottet för scanning och digitalisering av tidningsurklippen. Vi kommer att lägga ut
filerna årsvis allteftersom de är klara (med undantag under sommarmånaderna).

Vår förhoppning är att ni skall finna glädje och intresse av detta historiska material.

Hembygdsforskning Rundvik-Nordmaling

Digitalgruppen VK den 26 april 2017.

Ketty Sjöström Lennart Jonsson

VK-urklipp Januari 1959 VK-urklipp Januari 1960 VK-urklipp Januari 1961 VK-urklipp Januari 1962 VK-urklipp Januari 1963
VK-urklipp Februari 1959 VK-urklipp Februari 1960 VK-urklipp Februari 1961 VK-urklipp Februari 1962 VK-urklipp Februari 1963
VK-urklipp Mars 1959 VK-urklipp Mars 1960 VK-urklipp Mars 1961 VK-urklipp Mars 1962 VK-urklipp Mars 1963
VK-urklipp April 1959 VK-urklipp April 1960 VK-urklipp April 1961 VK-urklipp April 1962 VK-urklipp April 1963
VK-urklipp Maj 1959 VK-urklipp Maj 1960 VK-urklipp Maj 1961 VK-urklipp Maj 1962 VK-urklipp Maj 1963
VK-urklipp Juni 1959 VK-urklipp Juni 1960 VK-urklipp Juni 1961 VK-urklipp Juni 1962 VK-urklipp Juni 1963
VK-urklipp Juli 1959 VK-urklipp Juli 1960 VK-urklipp Juli 1961 VK-urklipp Juli 1962 VK-urklipp Juli 1963
VK-urklipp Augusti 1959 VK-urklipp Augusti 1960 VK-urklipp Augusti 1961 VK-urklipp Augusti 1962 VK-urklipp Augusti 1963
VK-urklipp September 1959 VK-urklipp September 1960 VK-urklipp September 1961 VK-urklipp September 1962 VK-urklipp September 1963
VK-urklipp Oktober 1959 VK-urklipp Oktober 1960 VK-urklipp Oktober 1961 VK-urklipp Oktober 1962 VK-urklipp Oktober 1963
VK-urklipp November 1959 VK-urklipp November 1960 VK-urklipp November 1961 VK-urklipp November 1962 VK-urklipp November 1963
  VK-urklipp December 1960 VK-urklipp December 1961 VK-urklipp December 1962 VK-urklipp December 1963
         
VK-urklipp Januari 1964 VK-urklipp Januari 1965      
VK-urklipp Februari 1964 VK-urklipp Februari 1965 VK-urklipp Februari 1966    
VK-urklipp Mars 1964 VK-urklipp Mars 1965 VK-urklipp Mars 1966    
VK-urklipp April 1964 VK-urklipp April 1965 VK-urklipp April 1966    
VK-urklipp Maj 1964 VK-urklipp Maj 1965 VK-urklipp Maj 1966    
VK-urklipp Juni 1964 VK-urklipp Juni 1965 VK-urklipp Juni 1966    
VK-urklipp Juli 1964 VK-urklipp Juli 1965 VK-urklipp Juli 1966    
VK-urklipp Augusti 1964 VK-urklipp Augusti 1965 VK-urklipp Augusti 1966    
VK-urklipp September 1964 VK-urklipp Septermber 1965 VK-urklipp September 1966    
VK-urklipp Oktober 1964 VK-urklipp Oktober 1965 VK-urklipp Oktober 1966    
VK-urklipp November 1964 VK-urklipp November 1965 VK-urklipp November 1966    
VK-urklipp December 1964 VK-urklipp December 1965 VK-urklipp December 1966